Föreläsningar & workshops

Låt mig stilla din nyfikenhet kring vad en mönsterbrytare är – och varför du har nytta av en i din organisation.

Föreläsningar & workshops

Låt mig stilla din nyfikenhet kring vad en mönsterbrytare är – och varför du har nytta av en i din organisation.

För organisationer

Du behöver en mönsterbrytare

En grupp är alltid smartare än en enskild människa. Mer erfaren. Mer berest och påläst. Tillsammans har vi sett, gjort och provat saker som ingen människa skulle hinna med på egen hand.

Samtidigt ingår det i vårt DNA att sträva efter mindre variation och mer förutsägbarhet. Vi vill kunna lita på att morgondagen inte är alltför olik det vi har idag. Vi vill inte sticka ut och riskera att bli bortstötta.

Risken med det kan bli grupptänkande. Att vi väljer bort just de perspektiv, erfarenheter och åsikter som hade kunnat bli vår styrka. En konsensus som gör oss så säkra på vägen framåt att vi inte längre ser alternativen.

Vi gör såklart inte det här medvetet, utan dras in i det. Vi är människor. Det är så vi fungerar.

Medvetenhet räcker inte

Min erfarenhet säger att vi behöver mönsterbrytare. Människor vars enda uppgift är att säga det ingen annan vågar.

För att komma bort från ja-sägare. För att inte nöja oss för snabbt.

I sin enklaste form tror mönsterbrytaren att det finns något annat. Den behöver inte veta vad det är. Den behöver inte ens veta om det där andra existerar. Det räcker med tron på att det finns något viktigt vi kan ha missat.

Att vara mönsterbrytare handlar om att vara lojalt obstinat, som jag brukar kalla det. Kärleksfullt stökig. Det är ingen rebell och bråkmakare vi pratar om, utan någon som hela tiden jobbar för organisationens bästa. En person som utmanar av genuin omtanke om andra – inte för egen vinning.

En roll som är en lika naturlig del av företaget som kaffemaskinerna och lunchrasten.

Fördelar med en mönsterbrytare

  • Få fler perspektiv på varje utmaning
  • Bli bättre rustad för förändringar
  • Jobba mer proaktivt, istället för att lösa problem i efterhand
  • Minska grupptänkandet
  • Minimera risker och oförutsedda händelser

Workshop: 3 timmar

En workshop för chefer och ledningsgrupper, anpassad för er organisation. Vi diskuterar vad en mönsterbrytare är, går igenom exempel på hur det kan vara att aktivt jobba med en sådan, och lär oss av andra företags misstag och framgångar.

Vi går även igenom scenarion för hur en mötesbrytare skulle kunna fungera för just er organisation. Vi tittar även på och vad möjligheterna och utmaningarna kan vara.

Föreläsning: 45–90 min + frågestund

En inspirationsföreläsning för ledningsgrupper och chefer.

Vi diskuterar vad en mönsterbrytare är. Vi går igenom exempel på hur det kan vara att aktivt jobba med en sådan, och lär oss av andra företags misstag och framgångar.

Fördelar med en mönsterbrytare

  • Få fler perspektiv på varje utmaning
  • Bli bättre rustad för förändringar
  • Jobba mer proaktivt, istället för att lösa problem i efterhand
  • Minska grupptänkandet
  • Minimera risker och oförutsedda händelser

Föreläsning: 45–90 min + frågestund

En inspirationsföreläsning för anställda och andra.

I den här föreläsningen får du kunskap om vad en mönsterbrytare är – och vad det kan innebära att vara en.

För individer

Bryt dina egna mönster

Ett mönster är något som upprepas. Det är förutsägbart. Om du kan berätta hur fortsättningen blir handlar det antagligen om ett mönster. Vi gör ofta som vi gör, för att vi har gjort det tidigare.

Om du i flera år har tränat två gånger i veckan har du skapat ett mönster. Om du vaknar stressad över hur mycket du har att göra på jobbet, har du också skapat ett mönster. Det ena är såklart mer gynnsamt än det andra.

Under föreläsningen kommer du att bli mer medveten om dina egna mönster. Och förhoppningsvis få inspiration och verktyg för att börja bryta några av dem som inte är bra för dig.

 

För individer

Bryt dina egna mönster

Ett mönster är något som upprepas. Det är förutsägbart. Om du kan berätta hur fortsättningen blir handlar det antagligen om ett mönster. Vi gör ofta som vi gör, för att vi har gjort det tidigare.

Om du i flera år har tränat två gånger i veckan har du skapat ett mönster. Om du vaknar stressad över hur mycket du har att göra på jobbet, har du också skapat ett mönster. Det ena är såklart mer gynnsamt än det andra.

Under föreläsningen kommer du att bli mer medveten om dina egna mönster. Och förhoppningsvis få inspiration och verktyg för att börja bryta några av dem som inte är bra för dig.

 

Föreläsning: 45–90 min + frågestund

En inspirationsföreläsning för anställda och andra.

I den här föreläsningen får du kunskap om vad en mönsterbrytare är – och vad det kan innebära att vara en.