Jobba på djupet med en coach.

Ibland räcker det inte med en föreläsning eller workshop för att saker ska börja röra sig. Det är då jag brukar rekommendera att gå på djupet med en mönsterbrytande coach.

Ibland behöver du en mönsterbrytare

En person som vågar vända på upplevda sanningar och tidigare erfarenheter. Som lyfter frågor andra missar – och utforskar alternativ.

För individer & organisationer

Skaffa en mönsterbrytande coach

Inga mobiltelefoner. Inga distraktioner. Vi tejpar och minerar dörren om det behövs.

När vi verkligen går på djupet försvinner flosklerna. Alla lager skalas av. Och vi börjar prata med varandra på riktigt. Vi lägger bort tidigare planer och strategier. Istället för att titta bakåt befinner vi oss här och nu.

Vi ställer oss frågor som: Vad finns i rummet? Vad har vi med oss här och nu? Vad är vi bra på – på riktigt? Vilka av våra talanger har vi använt de senaste fem åren?

Poängen är att få bort all övertro – och all undertro.

Varför då? För att det är förmågorna i rummet vi måste levla om det ska hända något. Och dit kan vi bara nå genom att djupjobba.

Kort om upplägget

Vi börjar alltid med ett uppsnack. Har vi en gemensam syn på varför du personligen vill göra det här? Vi pratar även om vad och hur du ska kunna förverkliga förändringarna.

Om det gäller en organisation pratar vi även om din ledande roll och vad den innebär.

Det viktiga är att du har en känsla av att du har mer att lära kring hur du själv agerar i en grupp, och hur andra agerar.

Därefter skissar vi fram en plan som beskriver svårighetsgraden och hastigheten för samarbetet. Kanske behöver du mest en rejäl knuff för att komma igång? Kanske är det bättre med någon som finns där för dig över tid? Det här bestämmer vi tillsammans. Antagligen kommer vi att behöva skruva på upplägget i takt med att samarbetet – och du – utvecklas.

Frågor vi kan utforska:

Är du beredd att låta ditt eget intresse stå tillbaka för organisationens bästa?

Kommer alla i organisationen till sin rätt när det gäller att använda sin kompetens? 

Bidrar alla ledare till organisationens bästa, eller fattar de beslut som gagnar dem som individer?

Har ni mod att avvika från normer, och uttrycka er fritt i grupper ni medverkar i?

Vilka systematiska rutiner finns på plats för att ni med säkerhet ska veta att ni fattar rätt beslut i avgörande frågor?